Namn Utgiven Länk

Nr 26 “Mat och nationalism”
Går vägen till lyckad integrationen genom magen? Äter nazister hummus? Hur viktig är matkulturen för den nationella identiteten? Och går det egentligen att tala om en svensk matkultur när det mesta vi stoppar i oss både kulturellet och geografiskt har annat ursprung? Välkommen till Skafferiet den 6 november där vi diskuterar mat och nationalism. Debatten leds av Alexandra Pascalidou. I panelen: Katarina Ek-Nilsson Filosofie doktor i etnologi. Nadia Jebril, Journalist och programledare. Jonathan Leman, Researcher på stiftelsen Expo. Urban Laurin, Statsvetare och lektor i dryckeskunskap.


17.11.06