“GÅRDSFÖRSÄLJNING –

succé eller katastrof?”

Skafferiet i Almedalen 02/07/2018

Kom till Tomorrow’s Trädgård på Mellangatan 15 kl 14:30 – 15:30!

Se inbjudan!

Skafferiet är ett journalistiskt debattforum på Berns i Stockholm som startades 2011 av Per Styregård, Johan Lindskog och Anders Rydell.
Vi tar upp aktuella frågor om mat, dryck, gastronomi och ätande utifrån politiska, ekonomiska, kulturella, etiska, hälso- och miljömässiga perspektiv.